Beknopte kalender

 Info  Reacties uitgeschakeld voor Beknopte kalender
sep 162019
 

Donderdag 19 september (8.50 u t/m 10.30 u): Verkeerslessen 1ste jaar

Vrijdag 20 september: Wiskundetornooi in Leuven voor een aantal leerlingen van het 6de jaar aso, alternatief programma in de voormiddag voor de overige leerlingen (regeling via leraren)

Maandag 23 september (hele dag): Pedagogische studiedag voor het personeel (leerlingen vrijaf)

Fijne vakantie!

 Info  Reacties uitgeschakeld voor Fijne vakantie!
jul 082019
 

Het schooljaar zit er alweer op!
Wij wensen onze leerlingen en personeel
een fijne zomervakantie toe! Genieten maar … ☀️💦🎉

Vakantieregeling 2019

 Info  Reacties uitgeschakeld voor Vakantieregeling 2019
jun 162019
 

Ook tijdens de vakantie kunnen jullie op het secretariaat van onze school terecht op bepaalde dagen. Jullie vinden de regeling hierna:

– maandag 1 tot en met dinsdag 2 juli: van 9.00 tot en met 16.00 uur

– woensdag 3 juli tot en met vrijdag 12 juli: van 9.00 tot en met 12.00 uur

– vrijdag 5 juli: van 9.00 tot en met 16.00 uur

– donderdag 11 juli: school gesloten (feestdag)

– maandag 15 juli tot en met vrijdag 2 augustus is de school gesloten

– maandag 5 tot en met vrijdag 16 augustus: van 9.00 tot en met 12.00 uur

– donderdag 15 augustus: school gesloten (feestdag)

– maandag 19 tot en met vrijdag 30 augustus: van 9.00 tot en met 16.00 uur

– woensdag 21 en woensdag 28 augustus: van 9.00 tot en met 12.00 uur

Onderwijsvernieuwing in onze school

 Info  Reacties uitgeschakeld voor Onderwijsvernieuwing in onze school
mei 132019
 

Op 1 september 2019 zijn de nieuwe eindtermen van toepassing in het eerste jaar secundair onderwijs. Wat betekent dit voor onze school? Klik hier voor de nieuwe lessentabel en wat extra uitleg.

Een andere vernieuwing die we sinds een tweetal schooljaren hebben doorgevoerd is de aanpak van de lessen wiskunde in de derde graadKlik hier voor meer informatie.

Plechtige academische zitting PSS Voeren

 Info  Reacties uitgeschakeld voor Plechtige academische zitting PSS Voeren
mei 132019
 

Op zaterdag 27 april vierde de Provinciale Secundaire School van Voeren tijdens een plechtige academische zitting haar 50-jarig bestaan. De school werd immers opgericht op 1 september 1968. Voor de gelegenheid was de nieuwe sporthal omgetoverd tot een feeërieke feestzaal, waar een 150-tal genodigden aanwezig waren.

Als welkomstgeschenk kregen zij een speciaal exemplaar – de laatste papieren versie – van het schoolblad “Voersprokkels”, dat nu via de digitale kanalen een tweede leven gaat leiden. Het jubileumnummer bevat een overzicht van de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van de provinciale secundaire school; van een eerste klas met 16 leerlingen groeide zij uit tot een moderne campus met een huidig totaal van meer dan 1250 leerlingen/cursisten, verdeeld over lager, kleuter-, secundair en volwassenenonderwijs. Met 135 personeelsleden is deze campus de grootste werkgever van de streek.

De muzikale omlijsting van de academische zitting was in handen van de schoolband, “Sound of Movement”. Onder de leiding van de sportleerkracht, de heer Didier Warnitz, zorgden zeven leerlingen – vijf jongens en twee meisjes, de zangeressen van de groep – voor enkele moderne liedjes, als afwisseling tussen de toespraken.

De eerste spreker van de avond was mevrouw Griet Mathieu, voorzitster van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Zij beklemtoonde dat onze school veel creativiteit en engagement aan de dag legt door als kleine school in te spelen op de verschillende profielen van haar leerlingen en hen maximale kansen aan te bieden.

De heer Bert Lambrechts, gedeputeerde van onderwijs voor de provincie Limburg, sprak in zijn rede vooral over de hechte en belangrijke band tussen Hasselt en Voeren. De provincie richt onderwijs in om bepaalde niches op te vullen; ze zorgt voor extra middelen wanneer scholen die nodig hebben. Dat is ook het geval voor onze school, omwille van de speciale ligging.

Daarna konden de aanwezigen genieten van een boeiende fotoreportage over de voorbije 50 jaar secundair onderwijs in Voeren, samengesteld door Rik Palmans, gepensioneerd ex-leerkracht van de school. In zijn lange staat van dienst als leerkracht was hij de vaste fotograaf, die altijd wel zijn apparaat klaar had om schoolse activiteiten voor het nageslacht vast te leggen. Vooral de schitterende en uiteraard ook nostalgische beelden uit de pionierstijd genoten veel bijval.

Vervolgens sprak burgemeester Huub Broers over de immense impact die deze school de voorbije decennia heeft gehad op de Voerense bevolking. Niet minder dan zeven van de tien huidige gemeenteraadsleden van de Vlaamse partij Voerbelangen hadden een band met de school vroeger. Dat Voerense kinderen op zo’n prachtige campus van onderwijs kunnen genieten, is voor de gemeente een ware zegen.

De huidige directeur van de school, de heer Ronald Soudant, had zijn speech de titel “Een toekomst voor onze school – Een school voor de toekomst” meegegeven. Hij bedankte iedereen die op de een of andere manier deze school mogelijk heeft gemaakt en betrok hierbij zowel politici als onderwijsmensen, waaronder de twee directeurs die vóór hem aan het roer stonden. Alleen dankzij het gebundelde werk van velen kunnen we nu met gepaste trots terugkijken op de afgelegde weg en een positieve blik werpen op de toekomst, waar de uitdagingen op ons wachten.

Jan Peumans, de voorzitter van het Vlaams Parlement, sloot de toespraken af. Hij beklemtoonde het belang van Vlaanderen en de Vlaamse regering met betrekking tot het onderwijs in Voeren. Limburgse politici hebben hard geijverd om deze school op de kaart te zetten eind jaren ’60, maar ook de steun vanuit de Vlaamse overheid was en is noodzakelijk om de gestage groei en bloei te laten voortduren. De heer Peumans kreeg geregeld het publiek op zijn hand met enkele luchtige opmerkingen.

De samenzang van het Limburgs volkslied rondde het officiële gedeelte van de academische zitting af. Aansluitend volgde een gezellige receptie, en werd het glas geheven op de eerste 50 jaar provinciaal secundair onderwijs in Voeren.

Lees ook het artikel dat verscheen in het Belang van Limburg.