feb 232017
 

In de loop van het eerste trimester hebben de onderwijsinstellingen van de gemeente Voeren, het Parket van de Procureur des Konings van Limburg en de Lokale Politie Voeren, het nieuwe protocol ontvangen. Een eerste versie van dit protocol trad in werking op 1 oktober 2006 en werd unaniem door de voornoemde actoren ondertekend. Het aangepaste protocol werd op donderdag 26 januari ondertekend in de raadszaal van het gemeentehuis van Voeren.

Dit protocol dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden en leerlingen uit bovengenoemde scholen te bevorderen.

Primo willen de ondertekenaars voorkomen dat op school of in schoolverband strafbare feiten en MOF’s (als misdrijf omschreven feit) worden gepleegd. Secundo willen ze de slachtoffers van strafbare feiten en MOF’s opvangen en hen tegen represailles beschermen. Tertio willen ze voor de daders voorzien in vormen van opvang en begeleiding, liever dan in bestraffende maatregelen.

Dit protocol is van toepassing op de aanpak van strafbare feiten en MOF’s die een weerslag hebben op het schoolgebeuren en die door de directie of door derden, eigen of vreemd aan de school, aan de lokale politie of de diensten van het parket worden gemeld.

Link naar het protocol

Sorry, the comment form is closed at this time.