sep 252018
 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober a.s. kwam op dinsdag 18 september burgemeester Huub Broers van Voeren een voordracht geven over gemeentepolitiek voor de leerlingen van de 3de graad. Als oud-leerkracht van onze school is het voor hem altijd een beetje thuiskomen, als hij ons een bezoek brengt. In zijn inleiding schetste hij kort hoe we, vertrekkend vanuit feodale middeleeuwen, tot de democratische samenlevingen van nu zijn gekomen, waar iedereen stemrecht heeft. Daarna ging hij over tot de complexe politieke situatie in Belgiƫ, om in die context ook de specifieke toestand van Voeren te illustreren. Hij besteedde ook aandacht aan de taken en bevoegdheden van een gemeenteraad, de schepenen (wethouders in Nederland) en de burgemeester. Hieruit bleek duidelijk dat je opdracht als gezagsdrager niet altijd zo eenvoudig en eenduidig is als het soms lijkt: je moet constant rekening houden met allerlei regels (decreten, wetten) en belangen van diverse maatschappelijke groepen. Na zijn uiteenzetting kregen de leerlingen de gelegenheid om vragen te stellen. Zij hadden deze voorbereid tijdens de lessen van geschiedenis en cultuurwetenschappen. De antwoorden van de burgemeester waren duidelijk en concreet. Het gebeurt wel eens dat projecten niet altijd evolueren zoals hij het wenst, omwille van welke omstandigheid dan ook; er kunnen soms totaal onvoorziene moeilijkheden opduiken of wat de gemeente zou willen realiseren wordt begrensd door bepaalde richtlijnen. Een goed voorbeeld is het probleem van de busverbindingen tussen Voeren en de Nederlandse buurgemeenten. Hij betreurt dit, maar sommige zaken moet je gewoon aanvaarden, ook als burgemeester.

Sorry, the comment form is closed at this time.