Eerste jaar

 

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen dezelfde vakken. De bedoeling van deze gemeenschappelijke basisvorming is:

  • de definitieve keuze uitstellen, zodat de weg openblijft naar zowel een algemeen vormende, een technische of een artistieke opleiding;
  • de voortzetting van de algemene vorming van het basisonderwijs;
  • de leerlingen vertrouwd maken met de werkmethoden van het secundair onderwijs;
  • de leerlingen helpen bij het ontdekken van hun bekwaamheden en belangstelling om later een passende studierichting te bepalen. Leraren, leerlingenbegeleiders, het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en ouders helpen hen daarbij. 

Naast de theoretische vakken Nederlands, Frans en Wiskunde staat er ook Techniek, Plastische, Muzikale en Lichamelijke Opvoeding op het programma. Je kan ze beschouwen als doe-vakken. Aardrijkskunde en Geschiedenis blijven deel uitmaken van je lesrooster. Over enkele vakken geven we graag iets meer uitleg:

  • Voor het vak godsdienst/zedenleer moet je, naargelang je religieuze overtuiging, een keuze maken uit de volgende lijst: Katholieke godsdienst, Protestantse godsdienst, Joodse godsdienst, Islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer (vanuit een humanistisch-vrijzinnige maatschappijvisie). Wie zich in geen van deze overtuigingen kan terugvinden, heeft de mogelijkheid om van deze lessen vrijgesteld te worden.
  • ICT staat voor informatie- en Communicatietechnologie. We trachten reeds in het eerste jaar de leerlingen te leren werken met de computer.
  • In het middelbaar onderwijs krijg je heel wat meer leerstof dan je op de lagere school gewend was. Een goede studiemethode is dus heel belangrijk. Daarom leren we je ook hoe je moet leren. Dat houdt onder andere in: het gebruik van de klasagenda, het efficiënt indelen van de studietijd of het maken van een schema van de leerstof. Leren leren is geen apart vak, maar komt in verschillende vakken aan bod.