Tweede Graad – Natuurwetenschappen

 

Doorstroom richting (aso):  Natuurwetenschappen (2de graad)

Wie ben ik, wat wil ik?           

Ben je gedreven door verwondering en nieuwsgierigheid en heb je de nood om natuurverschijnselen te begrijpen en te verklaren, dan ben je wellicht geboeid door wiskunde en wetenschappen.
Ben je daarin vooral  geïnteresseerd in alles wat leeft en wil je weten hoe organismen zoals de mens  functioneren, dan schuilt er misschien een bioloog of een arts in jou.
Heb je misschien de ambitie om nieuwe stoffen te maken die de mens en de maatschappij zullen vooruit helpen zoals geneesmiddelen of duurzame materialen dan heb je wellicht het profiel van een chemicus.
Heb je eerder een sterke interesse voor de wetten van de natuur en wil je de opbouw en de samenhang van de materie van het kleinste subatomair deeltje tot de grote kosmos begrijpen, dan zal fysica jou het meeste aanspreken.
Heb je de passie om met je wiskundige en wetenschappelijke kennis nieuwe theorieën te doorgronden of toepassingen te ontwikkelen, dan zal een wiskundige of ingenieursopleiding in het hoger onderwijs zeker een goede keuze zijn.
Overweeg je om later in een laboratorium te werken en vind je het belangrijk daarbij om de veiligheid en het milieu te respecteren dan is de richting natuurwetenschappen een juiste keuze. Je sterke punten zijn  nauwkeurig en inzichtelijk werken en je bent goed in logisch en rationeel denken.

Wat houdt de studierichting in?

De studierichting is een voorbereiding op het verder studeren in het hoger onderwijs. Je krijgt vanaf het derde jaar een flink pakket wiskunde en exacte wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Je leert er ook het wiskundig en wetenschappelijk denk- en doeproces aan. Dit betekent dat je vaardigheden en attituden ontwikkelt bij het experimenteren in een practicum of bij het waarnemen tijdens een demonstratieproef, bij het verzamelen van data, bij het maken van een verslag, bij het te raadplegen van en kritisch omgaan met informatiebronnen rond wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de leerstof.

Moderne talen (Frans, Engels) maken ook nog deel uit van het lessenpakket!

Wat na de tweede (en derde) graad?

Als je de tweede graad met succes hebt beëindigd, is de meest logische stap dat je verder gaat in Wetenschappen-Wiskunde. Je zult je in de 3de graad nog meer verdiepen en je zal ook meer zelfstandig leren werken. In het laatste jaar werk je lange tijd aan diverse onderzoekcompetenties tijdens de wetenschapsweek. Afhankelijk van je talenten biedt deze richting een goede basis voor tal van wetenschappelijke en ook niet-wetenschappelijke opleidingen in het hoger onderwijs.