Tweede Graad – Economie

 

In de studierichting Economie krijg je een evenwichtig aanbod aan talen, wiskunde en economie. Je communicatieve vaardigheden worden verder ontwikkeld dankzij een ruim en uitgebreid pakket aan vreemde talen, namelijk Frans, Engels en Duits. 

Leerlingen die voor Economie kiezen, tonen bij voorkeur voldoende belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de manieren waarop mensen en samenlevingen hun beperkte middelen optimaal proberen te benutten. Aangezien elk land, elk bedrijf en elke persoon steeds met beperkingen (zoals onder andere tijd en geld) te maken heeft, is economie in feite overal. Economen maken een grondige studie van het gedrag van personen, bedrijven en overheden om te zien hoe goed zij erin slagen hun beperkte middelen te benutten.

 In de tweede graad leer je om economische vraagstukken te herkennen, economische begrippen te hanteren en kom je meer te weten over de economische basismechanismen zoals bijvoorbeeld het mechanisme van vraag en aanbod. Tijdens de lessen bedrijfseconomie leer je om de boekhoudkundige principes toe te passen. Je leert er om de resultaten van een onderneming te berekenen en de balans op te stellen en te begrijpen. Verder wordt er aandacht besteed aan de organisatie van een bedrijf, de verkoopstrategieën, het personeelsbeleid en dergelijke meer. Voor het vak economie voeren de leerlingen ook korte onderzoeksopdrachten uit die door de leerkracht worden aangestuurd. 

lessentabelEonomie_2