Tweede Graad – Humane Wetenschappen

 

Doorstroomrichting (aso):  Humane Wetenschappen (tweede en derde graad)

Wie ben ik, wat wil ik?

Je wenst je kennis te verdiepen over de manier waarop de mens zich ontwikkelt van pasgeboren baby tot volwassene. Je wil meer inzicht in hoe je je identiteit (wie ben ik?) ontwikkelt en de invloed hiervan onderzoeken op je zelfbeeld en zelfwaardering. Daarnaast wil je ook de invloed van waarden en normen op de mens en maatschappij bestuderen. Dit leer je in Humane Wetenschappen.

Wat houdt de studierichting in? Denken, durven en doen..

De hoofdvakken waarin je dit alles leert, zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. In de tweede graad leer je heel wat basisbegrippen in het vak gedragswetenschappen over menselijk gedrag, identiteit, communicatie, groepsprocessen en sociale beïnvloeding. In het vak cultuurwetenschappen leer je nadenken over fundamentele thema’s zoals het goede, morele dilemma’s, verantwoordelijkheid, geluk, waarden en normen. Je bestudeert ook kunstwerken aan de hand van aangereikte analysemethoden en verschillende vormen van perspectiviteit. Je gaat in het derde en vierde jaar ook een aantal onderzoeksopdrachten uitvoeren samen met andere leerlingen. Hiervoor leer je eerst onderzoeksvragen en  hypotheses opstellen. Je zal ook verschillende enquêtevragen leren opstellen, conclusies formuleren op basis van de verwerking van de gegevens met de hulp van de computer en je kennis van statistiek en de resultaten voor de klas presenteren.

Ook moderne talen (Frans, Engels) en wiskunde zijn belangrijke vakken; ze maken een groot deel uit van het lessenpakket.

Wat na de 2de (en 3de) graad?

Als je de tweede graad met succes hebt beëindigd, is de meest logische stap dat je verder gaat in humane wetenschappen. Je zult je in de 3de graad nog meer verdiepen in diverse theorieën in de gedrags- en cultuurwetenschappen. Je leert stap voor stap om de OVUR methode zelfstandiger toe te passen tijdens onderzoeksopdrachten met behulp van enquêtes, interviews of observaties.

Humane Wetenschappen is een aso-richting (doorstroming). Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het aso je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Het meest vanzelfsprekend is dat je carrière kansen later liggen in de ruime sociale sector van onderwijs, gezondheidszorg tot politie maar andere richtingen kunnen ook mogelijkheden bieden.