Tweede Graad – Humane

 

In de tweede graad leren de leerlingen het menselijk gedrag en maatschappelijke en culturele fenomenen herkennen en onderzoeken tijdens de lessen cultuur- en gedragswetenschappen. We vertrekken vanuit de ervarings- en leefwereld van de leerlingen. De onderzoekscompetentie wordt onder belegleiding van de leerkracht ontwikkeld aan de hand van afgebakende opdrachten volgens de OVUR methode. Hiervoor worden ook opdrachten uitgevoerd tijdens bezoeken aan belangrijke maatschappelijke instellingen.

Cultuurwetenschappen

In het vak cultuurwetenschappen bestuderen we de culturele aspecten van mens en samenleving. De leerlingen maken kennis met cultuuroverdracht en massamedia aan de hand van praktische opdrachten met nieuwsuitzendingen, kranten en tijdschriften. Ook de organisatie van de maatschappij op verschillende domeinen met aandacht voor het spanningsveld tussen welvaart en welzijn komt aan bod.

Gedragswetenschappen

Het menselijk gedrag staat centraal binnen het vak gedragswetenschappen. Je bestudeert de mens zijn groei in de verschillende levensfasen, zijn interactie met de omgeving, zijn relaties met andere mensen en zijn onmiddellijke omgeving. Belangrijke deelaspecten van het menselijk gedrag zoals assertiviteit, non-verbale communicatie en basisemoties komen ook ruim aan bod.

 lessentabelHumane_2