Derde Graad – Economie-Moderne talen

 

In de studierichting Economie-Moderne Talen krijg je een evenwichtig aanbod aan talen, wiskunde en economie. Je communicatieve vaardigheden worden verder ontwikkeld dankzij een ruim en uitgebreid pakket aan vreemde talen, namelijk Frans (4u/week), Engels (4u/week) en Duits (2u/week). Het vak wiskunde krijg je 4 uur per week en kan je nog uitbreiden met 2 extra uren per week om zo je kansen in het hoger en universitair onderwijs te vergroten.

Leerlingen die voor Economie-Moderne Talen kiezen, tonen bij voorkeur voldoende belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de manieren waarop mensen en samenlevingen hun beperkte middelen optimaal proberen te benutten. Aangezien elk land, elk bedrijf en elke persoon steeds met beperkingen (zoals onder andere tijd en geld) te maken heeft, is economie in feite overal. Economen maken een grondige studie van het gedrag van personen, bedrijven en overheden om te zien hoe goed zij erin slagen hun beperkte middelen te benutten.

Wie in de tweede graad reeds de studierichting Economie volgde, leerde economische vraagstukken herkennen, economische begrippen hanteren en leerde de economische basismechanismen zoals bijvoorbeeld het mechanisme van vraag en aanbod toepassen. In de derde graad wordt gedurende 4 uur per week dieper ingegaan op volgende hoofdstukken:
• onderzoekscompetenties
• algemene economie
• bedrijfseconomie

In de derde graad werken de leerlingen meer zelfstandig aan onderzoeksopdrachten. Tijdens economieweek in het zesde jaar wordt er tijd vrijgemaakt om aan een grote onderzoeksopdracht te werken. De onderzoeksopdrachten zijn doorgaans gekoppeld aan de activiteiten tijdens de economieweek waar boeiende uitstappen naar onder andere de Haven van Antwerpen, de vakbond, de Nationale Bank van België, de Federale Overheidsdienst van Economie en tal van andere bedrijfsbezoeken op het programma staan.

Het deelvak Algemene Economie richt zich naar de werking van de markten (de productmarkt, arbeidsmarkt en financiële markt), de rol van de overheid en de structuur van een nationale economie. Na het zesde jaar zijn de leerlingen in staat om de economische actualiteit te begrijpen en krijgen ze inzicht in de huidige economische conjunctuur. De leerlingen zullen begrijpen waarom alle economen zo dol zijn op het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Tijdens de lessen Bedrijfseconomie bestudeert men de ondernemingen als welvaartscheppende organisatie. De 4 pijlers van het bedrijfsbeheer staan hier centraal: het organisatorisch beleid (welke verschillende soorten ondernemingsvormen zijn er?), het personeelsbeleid, het marketingbeleid en het financieel beleid. Boekhoudkundige inzichten zijn van belang voor zover ze de leerlingen in staat stellen de economische informatie over ondernemingen beter te begrijpen.

lessentabelEMT3