Derde Graad – Humane Wetenschappen

 

In de derde graad wordt de leerstof uit de tweede graad verder uitgediept. De leerlingen krijgen nu drie lesuren cultuur- en drie lesuren gedragswetenschappen per week. Je leert ook op een meer zelfstandige manier werken met de leerstof. De leerkracht is meer een coach tijdens de lessen en laat de leerlingen ook zelfstandig voor de klas aan het woord of per groepjes om over de leerstof te reflecteren. De onderzoeksopdrachten worden verder ontwikkeld aan de hand van relatief open opdrachten. In het zesde jaar wordt ook een cultuurweek georganiseerd waarin deze onderzoekcompetenties aan bod komen.

Cultuurwetenschappen

Vanaf het vijfde jaar ligt de nadruk op de rol van organisaties in de samenleving. Zo staan structuren en functies centraal van communicatie, verschillende mens- en wereldbeelden, kunstvormen en hun rol bij de steeds sneller veranderende samenleving. Ook organisaties en de werking van het politieke en juridische veld komen aan bod.

Gedragswetenschappen

In de derde graad worden aspecten uit de psychologie en de sociologie benaderd vanuit wetenschappelijke theorieën. In verschillende thema’s bestudeer je het menselijk gedrag en de wisselwerking met andere mensen. Zo komt onder andere de invloed van peer- en referentiegroepen ruim aan bod, de belangrijkste maatschappelijke instituties en de verschillen tussen temperament, karakter en constitutie.

Wat na Humane Wetenschappen?

Humane Wetenschappen studeren, betekent dat je je voorbereidt op hogere studies. De keuzemogelijkheden aan zowel professionele als academische bacheloropleidingen is ruim. Een masteropleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Heel wat van onze afgestudeerde leerlingen kiezen in het hoger onderwijs voor een studierichting op bachelor niveau zoals: orthopedagogie, rechtspraktijk, verpleegkunde of logopedie. Maar ook andere creatieve bachelor opleidingen om later te werken in de journalistiek, toerisme, marketing of communicatie behoren tot de mogelijkheden.

Andere leerlingen opteren dan weer voor een opleiding op master niveau en kiezen voor bijvoorbeeld psychologie, criminologie, communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen of zelfs rechten.

Je krijgt heel wat kennis en attitudes mee vanuit de studierichting Humane Wetenschappen. Het is aan jou om ze tijdens je hogere studies en beroepsleven verder te ontwikkelen.

lessentabelHUM3