Nieuwsbrieven

 

De leerlingen krijgen elke twee maanden een nieuwsbrief waarin belangrijke mededelingen en data terug te vinden zijn. Deze nieuwsbrieven worden via Smartschool naar iedereen doorgestuurd. Ze staan ook in een map op Smartschool. Hier kunnen ze steeds worden geraadpleegd.