Leerlingenbegeleiding

 

Leerlingenbegeleiders

De leerlingenbegeleiders steunen en adviseren vanuit hun deskundigheid de collega’s.
Bij specifieke problemen kunnen zij zelf de leerlingen begeleiden.
Ook zorgen zij voor het nodige studieadvies.
Deze leerlingenbegeleiders vormen samen met de directeur en de vertegenwoordiger van het CLB een cel leerlingenbegeleiding (die tweemaal per maand vergadert.

De leerlingenbegeleiders per graad zijn:

  • voor de eerste graad: Dany Aussems
  • voor de tweede graad: Caroline Meertens
  • voor de derde graad: Daisy Merlo

Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school (+32 4 381 91 00)

Inhaallessen in de eerste graad

Voor Nederlands, Frans en wiskunde zijn er inhaallessen op maandag-, dinsdag- en donderdag tijdens het 8ste lesuur voor leerlingen die dat wensen of nodig hebben. Meestal neemt de leerkracht het initiatief, maar de leerlingen kan het ook zelf aanvragen. Hij/zij krijgt in dat geval de dag voordien een formulier mee om door een van de ouders te laten ondertekenen.

Avondstudie

De leerlingen hebben de mogelijkheid om een uur langer op school te blijven om te studeren. Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag. Er is toezicht/begeleiding van een leerkracht.

Vertrouwensleerkrachten

Enkele leerkrachten in de school hebben de extra functie van vertrouwensleerkracht. Ze staan ter beschikking van leerlingen met socio-emotionele, maar ook leerproblemen. Hun begeleiding en eventuele doorverwijzing, naar bijvoorbeeld CLB, kunnen al heel wat oplossen.

Anti-pestgroep

Dezelfde leerkrachten gaan regelmatig samenzitten om concrete pestgevallen te bespreken en oplossingen te zoeken.

CLB

CLB staat voor Centrum voor leerlingenbegeleiding. Het werkt hoofdzakelijk op vraag van leerlingen, ouders en leerkrachten. Het CLB kan leerlingen begeleiden op vier domeinen:

  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan
  • socio-emotionele ontwikkeling
  • preventieve gezondheidszorg

Het CLB werkt gratis en discreet. Elke maandag is de CLB medewerker bij ons op school.

Adresgegevens CLB:

PCLB -Hasselt
Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
telefoon: +32 11 23 81 20
e-mail: pclb@limburg.be

De medewerkers die dit schooljaar aan onze school verbonden zijn:

Julie Jenné, psycho-pedagogisch consulent
Rutger Gijbels, maatschappelijk werker
Jules Crouzen, verpleegkundige
Dr. Sofie Tollet, schoolarts