Rapporten en ouderavonden

 

Rapporten

Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee met een overzicht van de behaalde resultaten. Een eerste keer is dat met de herfstvakantie (eind oktober). Op dit rapport staan enkel resultaten van ‘dagelijks werk’, dit zijn toetsen, taken en persoonlijk werk die doorheen de lesweken worden opgegeven. Daarna zijn er de testperiodes met Kerstmis, Pasen en op het einde van het jaar. Op deze rapporten staan zowel punten voor dagelijks werk, als voor de examens. De leerlingen van de derde graad aso hebben geen examens met Pasen.

De rapporten dienen door de ouders worden afgehaald tijdens het oudercontact. Zo kan de klastitularis de resultaten, de opmerkingen van de klassenraad en het studieadvies mondeling toelichten.

Oudercontacten

Enkele keren per jaar organiseert de school een contactavond tussen directie, leraren en ouders. De ouders kunnen dan zelf bepalen met wie ze precies willen praten. Samen met de leraren bekijken ze de resultaten van hun kinderen of de verdere studieplannen.