Dagindeling

 

“Tussen 8.30 uur en 8.50 uur kom ik op school aan. Als ik per fiets ben, plaats ik die in de fietsenstalling. Ik begeef mij naar het schoolplein. Bij regen of slecht weer blijf ik in de grote hal tot aan het eerste belsignaal. Als de bel rinkelt, ga ik bij mijn klasgenoten in de rij staan en wacht op de leraar, die ons naar het klaslokaal begeleidt. Indien ik voor een volgende les naar een vaklokaal moet gaan, wacht ik tot de leraar ons komt halen. De leerlingen van de derde graad mogen zelfstandig naar hun klaslokaal gaan bij het belsignaal.
Om 10.30 uur, na twee lesuren, is er het eerste pauzekwartiertje. Ik ga naar de speelplaats of de hal en blijf niet in de klaslokalen rondhangen. Tijdens de pauze kan ik schriften of een schrijfblok kopen bij een personeelslid van het secretariaat.
Na nog twee lesuren begint om 12.20 uur de middagpauze. Ik neem mijn boterhammen mee en schuif in de eetzaal aan voor drank of soep. Dan eet ik mijn boterhammen op. Etensresten gooi ik in de vuilnisemmer, lege flesjes plaats ik in de leeggoedautomaat. Boterhamdozen en eetgerei berg ik op in een rek in de grote hal. Tot het volgend lesuur kom ik niet meer in mijn klaslokaal.
Tijdens de middagpauze hoef ik me niet te vervelen. Ik kan een boek gaan halen in de bibliotheek of aan sport doen: netbal, volley, tafeltennis of voetbal. Ik moet mij hierbij wel houden aan het rooster dat is opgesteld: iedere klas of groep krijgt een bepaalde dag toegewezen. Bij slecht weer blijf ik in de grote hal. Bij mooi weer gaan we soms met z’n allen naar het sportveld achter de school. Ik verlaat het schoolplein nooit zonder toelating. Andere middagactiviteiten kunnen maar na afspraak met de directie of verantwoordelijke leerkracht gebeuren.
Om 14.50 uur, na het zesde lesuur, haal ik tijdens de korte pauze een frisse neus op het schoolplein (tot 15.05u).
Om 15.55 uur zit de schooldag er voor mij op en ga ik terug naar huis.”

lestijden