Extra activiteiten

 

Activiteiten/Projectweken

Tijdens het schooljaar organiseren we allerlei activiteiten voor alle klassen. Hierin komen de onderwerpen aan bod die we terugvinden in de eindtermen.

We voorzien activiteiten in alle klassen rond deze thema’s. Dit kunnen busuitstappen zijn of sprekers op school of andere doe-activiteiten.

Het vierde jaar kent nog een bijkomend project. Tijdens dit project logeren de leerlingen in een jeugdherberg of hotel in Zeeland of Parijs, samen met de leraren. In deze omgeving bezoeken ze musea, instellingen en toeristische bezienswaardigheden. De leerlingen moeten tijdens deze week een bundel met opdrachten verwerken.

De leerlingen van het vijfde jaar kennen het project ‘Verleg je Grenzen’. Tijdens een verblijf van 3 of 4 dagen in de Ardennen leren ze samen hindernissen overwinnen (klimmen, wandeltochten, …). Ze dienen ook zelfstandigheid en initiatief te tonen, ondermeer ook tijdens de dagelijkse huishoudelijke taken (koken, opruimen, poetsen,…)

Economieweek/Wetenschapsweek
Stage/Cultuurweek

In het tweede trimester organiseert de school voor de leerlingen van het zesde jaar Economie-Moderne Talen een economieweek. Alle activiteiten staan dan in het kader van economische thema’s. Zo zullen de leerlingen kennis maken met de armoedeproblematiek in hun eigen streek gekoppeld aan een aantal onderzoeksopdrachten. Gedurende een tweedaagse uitstap naar Brussel brengen zij een bezoek aan de Nationale Bank van België, het Beursgebouw en het centrum van de hoofdstad.

De leerlingen van het zesde jaar Moderne Talen – Wetenschappen nemen deel aan een wetenschapsweek, waar ze onder andere experimenten uitvoeren aan de universiteit om zo hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

Omdat de opleiding Secretariaat – Talen praktijkgericht is en een direct contact met de bedrijfswereld beoogt, lopen de leerlingen van het vijfde en zesde jaar van deze afdeling twee weken stage in een bedrijf. Stagebegeleiders en studenten maken samen een evaluatie van deze initiatieven.

Tijdens de cultuurweek vinden voor de leerlingen van Humane Wetenschappen initiatieven en activiteiten plaats die kaderen in de vakken cultuur- en gedragswetenschappen. Er worden tijdens deze cultuurweek onder meer bezoeken georganiseerd aan de Rechtbank van Tongeren in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, een tweedaagse uitstap naar Brussel met op het programma het Magritte Museum, het federale Parlement, de Universiteit Brussel en de Opera De Munt. Ook de onderzoekscompetenties komen in de cultuurweek aan bod.

Buitenlandse reis

Tijdens de paasvakantie organiseert de school een buitenlandse reis voor alle leerlingen van het laatste jaar. De voorbije jaren bezochten we Italië, Tsjechië, Schotland, Engeland en Frankrijk.
Steeds was het voor de leerlingen een onvergetelijke, leerrijke ervaring en culturele verrijking.

Leerlingenraad

De leerlingenraad  komt regelmatig samen. Deze raad verdedigt de belangen van de leerlingen. Langs dit kanaal kunnen leerlingen suggesties doen over de meest uiteenlopende thema’s: werking van de school in het algemeen, culturele activiteiten, activiteiten tijdens de middagpauze, inrichting klaslokalen, sanitair, enz.

Acties ten voordele van een goed doel

Elk schooljaar kiezen we een goed doel waarvoor we ons als school willen inzetten. Zo verzamelden we al enkele keren via allerlei acties een mooi bedrag voor de vzw Palliovik (een steunfonds voor palliatieve thuiszorg voor kinderen). Enkele jaren geleden ging de opbrengst van een sponsorloop naar Think Pink, de opbrengst van de zwerfvuilactie naar Jim Vos (een oud-leerling met leukemie) en schonken de zesdejaars een gedeelte van de opbrengst van hun chrysostomosfuif aan Make a Wish. We zorgen hierbij telkens voor de nodige duiding, zodat elke leerling zich volledig bewust is van het doel van de betreffende actie.

Allerlei

Uiteraard zorgen we voor een breed gamma van parascolaire en culturele activiteiten. Toneel- en filmvoorstellingen vinden plaats op school of elders in culturele centra. Ook moedigen we leerlingen aan om deel te nemen aan welsprekendheids– en taalwedstrijden, aan de wiskunde- en wetenschapsolympiade en aan andere leuke en leerrijke initiatieven. Voetbal, volley, zwemmen, jazzdans zijn de sporten waaraan elke leerling tijdens de middagpauze en ook in competitieverband met andere scholen (op woensdagnamiddag) kan meedoen.