Hoe inschrijven?

 

U neemt contact (04 381 91 00 / pssvoeren@limburg.be) op met onze school en geeft aan dat u uw zoon/dochter wenst in te schrijven. Opgelet: tijdens de vakantie is de school niet altijd open. Voor de openingstijden kunt u terecht op de homepage van onze website.

Enkele nuttige documenten om de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021 in te zetten:

aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier Begeleidende brief
Godsdienstkeuze

a. Voor een nieuwe eerstejaars die uit het Belgisch basisonderwijs komt

  1. U maakt een afspraak en komt even langs. Een medewerker zal u graag helpen.
  2. U kunt niet naar school komen. Een medewerker legt u de procedure uit en stuurt u desgewenst de nodige documenten op.

Uw zoon/dochter heeft een busabonnement nodig? Een medewerker legt u uit wat u hiervoor dient te doen.

Daarnaast ontvangt u nog enkele documenten. We zouden deze graag ingevuld ontvangen voor 1 augustus a.s. Het betreft hier de bundel leerlingengegevens, de goedkeuring van het schoolreglement 2020-2021 en de keuze levensbeschouwelijk vak. Een nieuwe eerstejaars krijgt ook nog een lijstje met schoolbenodigdheden. We zouden u willen vragen deze aan te schaffen tegen 1 september.

Voor het vervolledigen van het administratieve dossier kan u ondertussen de volgende documenten verzamelen en deze op maandag 1 september a.s. aan uw zoon/dochter meegeven:

  • het getuigschrift basisonderwijs (een fotokopie is voldoende).
  • het eindrapport van het 6de leerjaar.
  • een identiteitsbewijs (een uittreksel uit de geboorteakte, of fotokopieën uit het trouwboekje met de namen van de ouders en de samenstelling van het gezin, of een fotokopie van de identiteitskaart met rijksregisternummer op achterzijde).

b. Voor een nieuwe eerstejaars die uit het Nederlands basisonderwijs komt

Vermits uw zoon/dochter de vorige schooljaren zijn/haar studies volgde aan een Nederlandse instelling, zouden we graag de volgende documenten ontvangen:

  • een uittreksel bevolkingsregister (juiste naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum).
  • fotokopieën van alle getuigschriften (C.I.T.O.-toets), begeleidende rapporten van het eindjaar basisonderwijs (rapport Groep 8) en ondertekende verklaring van de directie van de basisschool.

 c. Voor een leerling die reeds één of meerdere jaren in het middelbaar onderwijs achter de rug heeft en naar onze school wil overstappen

U neemt contact op met de school om een afspraak te maken met de directeur voor een intakegesprek.

 

Alle persoonlijke informatie en betrokken documenten worden met de nodige omzichtigheid behandeld rekening houdend met de wet op de privacy.

Verdere praktische informatie omtrent de eerste schooldag ontvangt u tijdens de tweede helft van augustus.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met het secretariaat.