Digitale schoolagenda

 

Vanaf schooljaar 2014-2015 werken we niet meer met een papieren schoolagenda, maar schakelen we definitief over naar een digitale schoolagenda. Deze is bereikbaar via Smartschool voor ouders en leerlingen.

De digitale schoolagenda heeft twee functies:

Registratiefunctie

De leerlingenweergave van de digitale schoolagenda is gebaseerd op die van de leraar. De leraar noteert het lesonderwerp bij elke les. Leerlingen kunnen zelf niet registreren in deze schoolagenda.

Planningsfunctie

De leerling kan, onder andere dankzij de pictogrammen, zien:

  • wat de inhoud van de evaluatie is: leerinhoud, te studeren materiaal …;
  • op welke dagen er evaluaties (taken, toetsen …) werden opgegeven;
  • wanneer de evaluaties klaar moeten zijn of plaatsvinden.

Deze informatie is een stimulans voor leerlingen om na te denken over de planning van hun schoolwerk.

De leerlingen van de eerste graad noteren hun opdrachten op een document hiervoor ontworpen. In het begin van het schooljaar krijgen zij een mapje met deze en andere documenten. Zij dienen de opdrachten nog op deze documenten te noteren. Dit wordt om de twee weken gecontroleerd door de (hulp)klastitularis.

De leerlingen van de hogere jaren zijn zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de deadlines bij opdrachten. Indien dij dit echter wensen, kunnen zij ook de documenten krijgen die in de eerste graad worden gebruikt. Ze kunnen dit aangeven aan de klastitularis. We zullen ze sowieso ter beschikking stellen via Smartschool. Zij kunnen desgewenst ook zelf een agenda aanschaffen.