Beknopte kalender

 Info  Reacties uitgeschakeld voor Beknopte kalender
okt 212018
 

Vanaf 6 december: start examens

Om alvast in de agenda’s te noteren:

  • Opendeurdag op zondag 28 april 2019
  • Vrijdagavond 17 mei 2019: Save the date – oudleerlingenreunie –  meer informatie volgt!

Burgemeester Huub Broers bezoekt onze school

 Info  Reacties uitgeschakeld voor Burgemeester Huub Broers bezoekt onze school
sep 252018
 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober a.s. kwam op dinsdag 18 september burgemeester Huub Broers van Voeren een voordracht geven over gemeentepolitiek voor de leerlingen van de 3de graad. Als oud-leerkracht van onze school is het voor hem altijd een beetje thuiskomen, als hij ons een bezoek brengt. In zijn inleiding schetste hij kort hoe we, vertrekkend vanuit feodale middeleeuwen, tot de democratische samenlevingen van nu zijn gekomen, waar iedereen stemrecht heeft. Daarna ging hij over tot de complexe politieke situatie in België, om in die context ook de specifieke toestand van Voeren te illustreren. Hij besteedde ook aandacht aan de taken en bevoegdheden van een gemeenteraad, de schepenen (wethouders in Nederland) en de burgemeester. Hieruit bleek duidelijk dat je opdracht als gezagsdrager niet altijd zo eenvoudig en eenduidig is als het soms lijkt: je moet constant rekening houden met allerlei regels (decreten, wetten) en belangen van diverse maatschappelijke groepen. Na zijn uiteenzetting kregen de leerlingen de gelegenheid om vragen te stellen. Zij hadden deze voorbereid tijdens de lessen van geschiedenis en cultuurwetenschappen. De antwoorden van de burgemeester waren duidelijk en concreet. Het gebeurt wel eens dat projecten niet altijd evolueren zoals hij het wenst, omwille van welke omstandigheid dan ook; er kunnen soms totaal onvoorziene moeilijkheden opduiken of wat de gemeente zou willen realiseren wordt begrensd door bepaalde richtlijnen. Een goed voorbeeld is het probleem van de busverbindingen tussen Voeren en de Nederlandse buurgemeenten. Hij betreurt dit, maar sommige zaken moet je gewoon aanvaarden, ook als burgemeester.

50 jaar PSS Voeren – foto’s uit de oude doos

 Info  Reacties uitgeschakeld voor 50 jaar PSS Voeren – foto’s uit de oude doos
sep 252018
 

In 2018-2019 bestaat onze school 50 jaar! Een van de acties die wij gaan ondernemen om die verjaardag in de schijnwerpers te zetten is de wekelijkse rubriek ‘foto’s uit de oude doos’ op onze website en onze facebookpagina. Wie kan ons helpen met de jaartallen waarin deze foto’s getrokken werken en/of de namen van de leerlingen en leerkrachten die er op staan?

 

Onze school bestaat 50 jaar

 Info  Reacties uitgeschakeld voor Onze school bestaat 50 jaar
sep 142018
 

Wij bestaan 50 jaar!

Noteer alvast in je agenda:
Oud-leerlingenreünie vrijdag 17 mei 2019
(Meer info volgt nog.)

Beknopte kalender

 Info  Reacties uitgeschakeld voor Beknopte kalender
sep 142018
 
  • Dinsdag 18 september (tijdens het 7de lesuur): Burgemeester op bezoek – gesprek met leerlingen derde graad over de verkiezingen e.d.
  • Donderdag 20 september (tijdens de eerste twee lesuren): Verkeerslessen (over o.a. onze schoolomgeving) voor de eerstejaars
  • Vrijdag 21 september (hele dag): Wiskundewedstrijd Leuven – leerlingen 3de graad aso
  • Maandag 24 september (hele dag): Pedagogische studiedag voor het personeel – leerlingen vrijaf